Tips från psykologen

PRESENTATION

Välkommen Rebecca!

PUBLICERAD 2023-07-13

 

Lär känna vår psykolog Rebecca och följ oss på Instagram för tips, frågestunder och andra aktiviteter med henne. 

 

Hej!

Jag heter Rebecca Svensson och är leg. psykolog, under specialistutbildning i neuropsykologi. Jag har min bakgrund inom Barn- och ungdomspsykiatrin och har främst arbetat med neuropsykiatriska funktionsvariationer, men även mycket med behandling. Just nu arbetar jag med blivande och nyblivna föräldrar, för att stötta upp i de utmaningar som finns då. Jag brinner för att hjälpa barn att utvecklas och få nå sina mål, och därigenom stärka självkänslan. Att lägga kunskap på barnets nivå, men att utmana på rätt sätt, är otroligt viktigt. 

 

Motivera till kunskap i vardagen

Att alla barn har rätt till information och lärande, är något som finns med i barnkonventionen. Det är något vi tagit fasta på i utformningen av våra posters. Barn ska kunna lära sig, bli inspirerade och utvecklas på just sin egna nivå. Att anpassa informationen efter barnets mentala ålder är viktigt. Då stärker vi också barnets självkänsla och barnet får känna att det lyckas. Vi vill använda bilder, som passar alla barn, både barn, som har svårt att uttrycka sig språkligt, barn, som är verbala tidigt och barn, som behöver hjälp och stöttning i lärandet. 

En viktig del i detta är att hitta det barnet själv visar intresse för. Är det färger, bokstäver eller rymden? Genom att använda visuellt material, som både intresserar barnet och utmanar barnet, väcker vi nyfikenhet. Speciellt om det är lättillgängligt. Både genom att vara synligt i rummet och med färger som lockar till sig blicken och en tydlighet i bilderna. 

Vi människor har ett behov av kontroll och tydlighet, framför allt barn, som har fler utmaningar med att sålla intryck. När vi tar in många synintryck samtidigt, är det bra med något avskalat och strukturerat, precis som vi vill göra med dessa posters. Vi vill inspirera alla barn, både de barn som har utmaningar att ta in för mycket information och de barn som behöver utmanas. 

Känn nu ingen stress att du som förälder behöver vara superaktiv till våra posters. Tänk istället att du kan finnas där och lyssna, låt barnet berätta och lära själv. Kanske träna på bokstäverna och siffrorna för att sedan berätta för dig? Vi ser dock att barn lär sig kommunicera genom att samspela med andra. Det kan tyckas självklart, men barn som ännu inte har något språk kan få hjälp att kommunicera genom exempelvis bilder och gester. Här kan ni peka på de olika bilderna och samspela genom att bara utforska posters tillsammans. Så hur samtalar vi med barn och hjälper dem att lära sig utifrån just sin nivå? Här kommer några enkla tips:

 

Öppna frågor

Hur tänker du kring den här bilden?

Vad tror du händer här?

Ser du några färger? Vilka?

 

Visa intresse

Prata med barnet om bilden, men ta inte över. Tex, vet du vilken den största planeten är? Jag tror att det är den här, vilken tror du? Hur många bokstäver finns det? Ska vi räkna tillsammans?

 

Låt barnet berätta

Visa intresse med öppna frågor, men låt barnet sen berätta och hjälp gärna till på traven istället för att leda samtalet. Låt barnet välja fokus och värdera inte. Uppmuntra barnet till att berätta och undvik gärna “Nej, det stämmer inte”, “Nu sa du fel”.

Lycka till, och kom ihåg att det ska vara roligt att lära och det går lika bra att bara ha alla posters som dekoration i rummet. Om barnet får välja kan det skapa en trygghet och en egen “plats” som barnet mår bra av att vara i. 

***